1Office - Nền tảng quản trị doanh nghiệp tổng thể

1Office là nền tảng quản trị tổng thể và mang tính cách mạng trong điều hành doanh nghiệp. Trên nền tảng của 1Office, doanh nghiệp có thể quản lý tập trung toàn bộ các quy trình trao đổi, làm việc, đánh giá nội bộ và hoạt động bán hàng cùng các bên liên quan. Đến nay, 1Office đã có hơn 2000 khách hàng doanh nghiệp tin dùng và được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn là nền tảng tiên phong trong chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Tin trước Tin tiếp theo
image banner

Nhận báo giá miễn phí