Miin - Bảo hiểm quốc dân

Miin là ứng dụng hỗ trợ khách hàng mua Bảo hiểm, nhận giấy chứng nhận điện tử Online dễ dàng và nhận bồi thường nhanh chóng. Miin tập trung vào các sản phẩm microinsurance (bảo hiểm gói nhỏ có mức phí từ vài nghìn đồng/ngày). Chỉ sau hơn hơn 1 năm hoạt động, Miin đã bán được gần 700,000 gói sản phẩm bảo hiểm, thực hiện hàng trăm yêu cầu bồi thường online mỗi tháng. Miin hiện đang là đối tác phối hợp chặt chẽ với các công ty bảo hiểm lớn nhất Việt Nam trong việc cung cấp và triển khai các sản phẩm bảo hiểm tại nông thôn.

Tin trước Tin tiếp theo
image banner

Nhận báo giá miễn phí